• Diyabet Tedavi  ve Takibi
 • Hipertansiyon Tanı-Tedavi-Takip
 • Erişkin Periyodik Sağlık Muayenesi
 • 18 yaş altı Periyodik Sağlık Muayenesi
 • Aile Planlaması
 • Tiroid Hastalıkları Tanı-Tedavi-Takip
 • Baş ağrısına Yaklaşım
 • Probiyotikler ve Mikrobiyata
 • Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi
 • Birinci Basamakta Fonksiyonel Barsak Hastalıkları Yönetimi
 • Gastroözofageal Reflü
 • ÜSYE mi Allerji mi? (Birinci Basamakta Solunum Yolu Hastalıklarına Yaklaşım)
 • Birinci Basamakta Sık Görülen Cilt Hastalıklarına Yaklaşım
 • Birinci Basamakta Sık Görülen Ürogenital Sistem Hastalıklarına Yaklaşım ( AÜSE-ÜÜSE-İnkontinans-Cinsel  Sorunlar)
 • Erişkin Aşılama
 • GBP’de yer almayan Özel aşılar
 • Aşı Kararsızlığı
 • Gebelerde Aşılama
 • Eksik Aşılı Birey