guzakademisi@plusmice.com

Bildiri Gönderim Kuralları

  • Bildiriler ilan edilen mail adresine e-mail yoluyla gö Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
  • Özetler belirtilen mail adresine e-mail yoluyla gönderilecektir.
  • Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

  1. Bildiri metni karakter sayısı 4000’den fazla olmamalıdır.
  2. Bildirinin Times New Roman fontundan, 12 punto ile yazılması gerekmektedir.
  3. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını iç Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  4. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır. (Örneğin: “Bölgemizdeki KOAH Hastalarında Spirometre Değerleri” şeklinde)
  5. Bildiride çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  6. Bildiride iletişim kurulacak yazarın ismi uygun yere yazılmalıdır, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
  7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bildirilerin, Poster ya da Sözel olarak tercihi belirtilmelidir. (Nihai olarak Bilimsel Danışma Kurulu bildirinin sunum şekline karar verir.) Kabul edilen bildirilerin akademide yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.