İSTAHED YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Kutbettin DEMİR

BASKAN YARDIMCISI
Serkan N. ÖZBAKIŞ

GENEL SEKRETER
Senem ÖZŞEHİR

SAYMAN
Selçuk YILMAZ

ÜYE
Mustafa TAMUR

ÜYE
Melisa MENEMENCİOĞLU

ÜYE
Hakan KARABULUT

GÜZ AKADEMİSİ KURULU

GÜZ AKADEMİSİ BAŞKANI
Senem ÖZŞEHİR

GÜZ AKADEMİSİ GENEL SEKRETERİ
N. Pınar ÖZBAKIŞ

GÜZ AKADEMİSİ BİLİMSEL SEKRETERİ
Mustafa HALTAŞ

AŞI SEMPOZYUMU GENEL SEKRETERİ
Hamza ÖZDEMİR

GÜZ AKADEMİSİ DÜZENLEME KURULU

Cumhur ÖZDEMİR

Heval ÇÖK

Gülfem ÇELİK

Serkan Orhun OCAK

Yılmaz Fırat KAYA

AKADEMİ BİLİMSEL KURULU

Ahmet ANIK

Ateş KARA

Ayşe Seda DEMİREL

Bülent ÖNAL

Erdinç YAVUZ

Ersin AKPINAR

F.Nur BARAN AKSAKAL

Hülya PARILDAR

Mehmet CEYHAN

Mustafa Fevzi DİKİCİ

Özgür NEHİR

Reşat Dabak

Seçil GÜNHER ARICA

Selda Handan KARAHAN SAPER

Vefik ARICA

Yıldırım Beyazıt GÜLHAN